stomatologia dzieci i młodzieży

Gliwice, ul. Chemiczna 3, (32) 330 30 35

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B-DENTAL BARON SP. J. z siedzibą w 44-121 Gliwice, ul. Chemiczna 3, zwana dalej Spółką.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan ADAM KANIA (e-mail: Inspektor@SuperIOD.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Spółce w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celu rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, na podstawie art. 2 oraz art. 49 i następne ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i następne wyżej wymienionej ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt
a), jeśli została wyrażona na to dobrowolna zgoda.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, wyłącznie w zakresie realizowanych świadczeń i usług medycznych.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub tak długo, jak wymagają tego inne przepisy prawa wskazane powyżej.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie realizowanych świadczeń i usług medycznych jest konieczne i obowiązkowe.
MediRaty - płacenie za zabiegi w dogodnych ratach w B-Dental Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Medycyny, Gliwice, ul. Chemiczna 3

Za leczenie i zabiegi możesz płacić w dogodnych dla siebie ratach.
Nie zwlekaj! Skorzystaj z finansowania!

Nasz kalkulator online od razu wyliczy stosowne warunki.
oblicz ratę

Stomatolog Gliwice:

Rejestracja telefoniczna: (32) 330 30 35

Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 19:00